ฝาขวดปาก 28 มิลจุกในขนาด 28 มิลCAP 1


รหัสสินค้า : J5028101

ชื่อสินค้า : จุกในขนาด 28 มิล

ขนาดปากขวด : 28 มิลลิเมตร

ฝาอลูมิเนียมปาก 28 มิลCAP 2


รหัสสินค้า :  J5028102

ชื่อสินค้า :  ฝาอลูมิเนียมปาก 28 มิล

ขนาดปากขวด : 28 มิลลิเมตร

ฝาเรียบปาก 28 มิลCAP 3

รหัสสินค้า : J5028103

ชื่อสินค้า : ฝาเรียบปาก 28 มิล 

ขนาดปากขวด : 28 มิลลิเมตร

ฝาหยักปาก 28 มิลCAP 4


รหัสสินค้า : J5028104

ชื่อสินค้า : ฝาหยักปาก 28 มิล

ขนาดปากขวด : 28 มิลลิเมตร

ฝาบิดขาดปาก 28 มิลCAP 5


รหัสสินค้า : J5028105

ชื่อสินค้า : ฝาบิดขาดปาก 28 มิล

ขนาดปากขวด : 28 มิลลิเมตร

ฝาตรงปาก 28 มิลCAP 6

 

รหัสสินค้า : J5028201

ชื่อสินค้า : ฝาตรงปาก 28 มิล

ขนาดปากขวด : 28 มิลลิเมตร

ฝาหัวโตปาก 28 มิลCAP 8


รหัสสินค้า : J5028203

ชื่อสินค้า : ฝาหัวโตปาก 28 มิล

ขนาดปากขวด : 28 มิลลิเมตร


Visitors: 32,655