ฝาขวดปาก 22 มิล


ฝาอลูมิเนียมปาก 22 มิลCAP 1

 

รหัสสินค้า : J5022101

ชื่อสินค้า : ฝาอลูมิเนียมปาก 22 มิล

ขนาดปากขวด : 22 มิลลิเมตร

 

ฝาตรงปาก 22 มิลCAP 2

 

รหัสสินค้า : J5022102

ชื่อสินค้า : ฝาบิดขาดปาก 22 มิล

ขนาดปากขวด : 22 มิลลิเมตร

ฝาอลูมิเนียมปาก 22 มิลCAP 3

 

รหัสสินค้า : J5022201

ชื่อสินค้า : ฝาตรงปาก 22 มิล

ขนาดปากขวด : 22 มิลลิเมตร

Spray P02A 22/415CAP 4

 

รหัสสินค้า : J5022301

ชื่อสินค้า : Spray P02A 22/415

ขนาดปากขวด : 22 มิลลิเมตร

Visitors: 32,654