ฝาขวดปาก 20 มิล


ฝาอลูมิเนียมขนาด 20 มิลลิเมตรCAP 1

 

รหัสสินค้า : J5020101

ชื่อสินค้า : จุกในขนาด 20 มิล

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

ฝาอลูมิเนียมขนาด 20 มิลCAP 2

 

รหัสสินค้า : J5020102

ชื่อสินค้า : ฝาอลูมิเนียม

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

ฝา Refill ลายเส้น ปาก 20 มิลCAP 3

 

รหัสสินค้า : J5020103

ชื่อสินค้า : ฝา Refill ลายเส้น 

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

ฝาเรียบปาก 20 มิลCap 4

 

รหัสสินค้า : J5020104

ชื่อสินค้า : ฝาเรียบ

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

ฝาตรงปาก 20 มิลCAP 5

 

รหัสสินค้า : J5020201

ชื่อสินค้า : ฝาตรง

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

Spray P02A 20/410CAP 6

 

รหัสสินค้า : J5020301

ชื่อสินค้า : Spray P02A 20/410

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

Spray 20CCAP 7

 

รหัสสินค้า : J5020302

ชื่อสินค้า : Spray 20C

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

Pump No.3 20/410CAP 8

 

รหัสสินค้า : J5020401

ชื่อสินค้า : Pump No.3 20/410

ขนาดปากขวด : 20 มิลลิเมตร

Visitors: 32,655