ขวด PETE ปาก 28 มิล

 
   ขวด PETE, ขวดพลาสติก, ขวด 240 cc ทรงกลม, ขวด 8 oz, ขวด 8 ออนซ์  ขวด PETE, ขวดพลาสติก, ขวด 360 cc ทรงกลม, ขวด PET ขวด PETE,ขวดพลาสติก,ขวด 400 cc ทรงกลม,ขวด PET
รหัสสินค้า                                4PT0250-28-01-001RJ  4PT0360-28-01-001RJ
 4PT0400-28-01-001
ชื่อสินค้า  ขวด PETE250cc กลม ปาก28มิล ใส แหวน จิ๊ก ขวด PETE360cc กลม ปาก28มิล ใส แหวน จิ๊ก  ขวด PETE400cc กลมไหล่ตัด ปาก28มิล ใส  
น้ำหนักขวด 22.83 ± 0.8 กรัม 32 ± 0.8 กรัม  37.96 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    27.56 ± 0.2 มิลลิเมตร  27.4 ± 0.2 มิลลิเมตร  27.65 ± 0.2 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 52.6 ± 1 มิลลิเมตร  57 ± 1 มิลลิเมตร  57.5 ± 1 มิลลิเมตร
กว้าง -
ยาว
ความสูงถึงปากขวด 156 ± 5 มิลลิลิตร  183.2 ± 5 มิลลิลิตร  186.1 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงคอขวด 129 ± 5 มิลลิลิตร  158.9 ± 5 มิลลิลิตร   ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงไหล่ขวด 117 ± 5 มิลลิลิตร  146 ± 5 มิลลิลิตร  164.25 ± 5 มิลลิเมตร 
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 270 ± 5 มิลลิลิตร  385 ± 5 มิลลิลิตร   
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 260 ± 5 มิลลิลิตร  375 ± 5 มิลลิลิตร   
เชื้อเม็ดพลาสติก H1 (PETE) H1 (PETE)  H1 (PETE) 
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า  24" x 36" 27.5" x 39"  27.5" x 39" 
แพ๊คละ / กล่องละ 120 ใบ  136 ใบ  136 ใบ 
หมายเหตุ   สามารถเพิ่ม นน. เป็น 40 กรัม และ 44 กรัม ได้  

 

  ขวด PETE,ขวดพลาสติก,ขวด 400 cc ทรงแบน,ขวด PET ขวด PETE, ขวดพลาสติก, ขวด 450 cc ทรงกลม, ขวด PET 4PT0500-28-05-001 
รหัสสินค้า                                          4PT0450-28-01-001R  4PT0450-28-02-001
 4PT0500-28-01-001RJ
ชื่อสินค้า   ขวด PETE450cc กลม ปาก28มิล ใส 
แหวน ไม่จิ๊ก 
 ขวด PETE450cc กลมไหล่ตัด ปาก28มิล ใส ขวด PETE500cc กลมสั้น ปาก28มิล ใส แหวน จิ๊ก 
น้ำหนักขวด 32 ± 0.8 กรัม  40 ± 0.8 กรัม  32 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    27.56 ± 0.2 มิลลิเมตร  27.56 ± 0.2 มิลลิเมตร 27.8 ± 0.2 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 67 ± 1 มิลลิเมตร 69 ± 5 มิลลิเมตร  69.1 ± 1 มิลลิเมตร 
กว้าง      
ยาว      
ความสูงถึงปากขวด 173.5 ± 5 มิลลิเมตร  155.5 ± 5 มิลลิเมตร   187 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงคอขวด 151.3 ± 5 มิลลิเมตร  136.2 ± 5 มิลลิเมตร  162 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงไหล่ขวด 130 ± 5 มิลลิเมตร 133 ± 5 มิลลิเมตร  135 ± 5 มิลลิเมตร 
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 485 ± 5 มิลลิลิตร  485 ± 5 มิลลิลิตร  550 ± 5 มิลลิลิตร
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 470 ± 5 มิลลิลิตร  470 ± 5 มิลลิลิตร  540 ± 5 มิลลิลิตร 
เชื้อเม็ดพลาสติก   H1 (PETE)   H1 (PETE)   H1 (PETE)
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 27.5" x 39"  27.5" x 39"  27.5" x 39" 
แพ๊คละ / กล่องละ 105 ใบ  105 ใบ  91 ใบ 
หมายเหตุ สามารถเพิ่มจิ๊กได้   สามารถเปลี่ยนเป็น นน. 40 กรัม แบบไม่มีแหวนได้

 

 
   ขวด PETE, ขวดพลาสติก, ขวด 500 cc ทรงกลม  ขวด PETE, ขวดพลาสติก, ขวด 500 cc ทรงกลม, ขวด PET ขวด PETE, ขวดพลาสติก, ขวด 500 cc ทรงแบนอกใหญ่, ขวด PET 
รหัสสินค้า                                 4PT0500-28-02-001
 4PT0500-28-03-001
 4PT0500-28-04-001R
ชื่อสินค้า ขวด PETE500cc กลมสูง ปาก28มิล ใส  ขวด PETE500cc อกใหญ่ ปาก28มิล ใส  ขวด PETE500cc โสม ปาก28มิล ใส แหวน
น้ำหนักขวด 40 ± 0.8 กรัม  40 ± 0.8 กรัม    ± 0.8 กรัม
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    27.6 ± 0.2 มิลลิเมตร  27.56 ± 0.2 มิลลิเมตร   ± 0.2 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 58.45 ± 1 มิลลิเมตร     ± 1 มิลลิเมตร 
กว้าง   53 ± 1.2 มิลลิเมตร   
ยาว   ช่วงอก 90 ± 1.2 มม. / ช่วงก้น 77 ± 1.2 มม.   
ความสูงถึงปากขวด 241 ± 5 มิลลิเมตร  187 ± 5 มิลลิเมตร   
ความสูงถึงคอขวด 221.8 ± 5 มิลลิเมตร  167 ± 5 มิลลิเมตร   
ความสูงถึงไหล่ขวด 211 ± 5 มิลลิเมตร     
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 540 ± 5 มิลลิเมตร  530 ± 5 มิลลิเมตร   
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 530 ± 5 มิลลิเมตร 520 ± 5 มิลลิเมตร   
เชื้อเม็ดพลาสติก   H1 (PETE)   H1 (PETE)   H1 (PETE)
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 27.5" x 39"  27.5" x 39"  27.5" x 39"
แพ๊คละ / กล่องละ 105 ใบ   99 ใบ  

 

 
   4PT0500-28-06-001  4PT0750-28-01-001RJ  
รหัสสินค้า                                                      4PT0500-28-05-001  4PT0750-28-01-001RJ
 
ชื่อสินค้า  ขวด PETE500cc สเปรย์ปืน ปาก28มิล ใส ขวด PETE750cc น้ำหวาน ปาก28มิล ใส แหวน จิ๊ก   
น้ำหนักขวด 40 ± 0.8 กรัม  32 ± 0.8 กรัม   
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    27.56 ± 0.2 มิลลิเมตร  27.56 ± 0.2 มิลลิเมตร   
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด   68 ± 5 มิลลิเมตร   
กว้าง 52.6 ± 5 มิลลิเมตร     
ยาว 97 ± 5 มิลลิเมตร / ฐาน 85 ± 5 มิลลิเมตร     
ความสูงถึงปากขวด 215 ± 5 มิลลิเมตร  280 ± 5 มิลลิเมตร   
ความสูงถึงคอขวด 195 ± 5 มิลลิเมตร  254.8 ± 5 มิลลิเมตร   
ความสูงถึงไหล่ขวด      
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 525 ± 5 มิลลิเมตร  735 ± 5 มิลลิเมตร   
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 520 ± 5 มิลลิเมตร  730 ± 5 มิลลิเมตร   
เชื้อเม็ดพลาสติก   H1 (PETE)   H1 (PETE)  
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 27.5" x 39"  27.5" x 39"   
แพ๊คละ / กล่องละ  108 ใบ  66 ใบ  
หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนเป็น นน. 44 กรัมได้    
Ø ช่วงติดสติ๊กเกอร์
  64 ± 10 มิลลิเมตร  
ความสูงช่วงติดสติ๊กเกอร์   64 ± 10 มิลลิเมตร   

Visitors: 32,655