ขวด PETE ปาก 24 มิล

 
   ขวด PETE120cc กลมไหล่ตัด ปาก24มิล ใส จิ๊ก  ขวด PETE200cc เหลี่ยม ปาก24มิล ใส 4PT0200-24-02-001
รหัสสินค้า                                           4PT0120-24-01-001J  4PT0200-24-01-001
 4PT0200-24-02-001
ชื่อสินค้า ขวด PETE120cc กลมไหล่ตัด ปาก24มิล ใส จิ๊ก  ขวด PETE200cc เหลี่ยม ปาก24มิล ใส  ขวด PETE200cc กลมไหล่ตัด ปาก24มิล ใส 
น้ำหนักขวด 25 ± 0.8 กรัม  25 ± 0.8 กรัม  25 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด 23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร 23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร  23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 40.75 ± 5 มิลลิเมตร   - 44 ± 5 มิลลิเมตร 
กว้าง - 45.2 ± 5 มิลลิเมตร -
ยาว - 45.5 ± 5 มิลลิเมตร -
ความสูงถึงปากขวด 127.3 ± 5 มิลลิเมตร   127.85 ± 5 มิลลิเมตร  163.4 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงคอขวด 111.3 ± 5 มิลลิเมตร  111 ± 5 มิลลิเมตร  145.7 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงไหล่ขวด 110.5 ± 5 มิลลิเมตร  104 ± 5 มิลลิเมตร  141 ± 5 มิลลิเมตร
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 130 ± 5 มิลลิลิตร  215 ± 5 มิลลิลิตร  210 ± 5 มิลลิลิตร 
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 125 ± 5 มิลลิลิตร  210 ± 5 มิลลิลิตร  205 ± 5 มิลลิลิตร 
เชื้อเม็ดพลาสติก H1 (PETE)   H1 (PETE)   H1 (PETE) 
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 24 นิ้ว X 36 นิ้ว  24 นิ้ว X 36 นิ้ว   24 นิ้ว X 36 นิ้ว
แพ๊คละ / กล่องละ 153 ใบ  150 ใบ   180 ใบ

 

   ขวด PETE220cc เอวคอด ปาก24มิล ใส  ขวด PETE220cc บ่าตรง ปาก24มิล ใส  ขวด PETE220cc กลมไหล่ตัด ปาก24มิล ใส
รหัสสินค้า                                                      4PT0220-24-01-001  4PT0220-24-02-001
 4PT0220-24-03-001
ชื่อสินค้า ขวด PETE220cc เอวคอด ปาก24มิล ใส  ขวด PETE220cc บ่าตรง ปาก24มิล ใส  ขวด PETE220cc กลมไหล่ตัด ปาก24มิล ใส
น้ำหนักขวด 25 ± 0.8 กรัม  25 ± 0.8 กรัม  25 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร  23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร 23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 52 ± 5 มิลลิเมตร  - ± 5 มิลลิเมตร
กว้าง - ช่วงไหล่ 38.5 ± 5 มิลลิเมตร ช่วงก้น 35 ± 5 มิลลิเมตร -
ยาว -  ช่วงไหล่ 65 ± 5 มิลลิเมตร , ช่วงก้น 50 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงปากขวด  176.5 ± 5 มิลลิเมตร   156.5 ± 5 มิลลิเมตร  175 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงคอขวด 157.7 ± 5 มิลลิเมตร  138.5 ± 5 มิลลิเมตร  158.4 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงไหล่ขวด 153 ± 5 มิลลิเมตร,ควางสูงช่วงติดสติ๊กเกอร์ 61 ± 5 มิลลิเมตร  130 ± 5 มิลลิเมตร  153 ± 5 มิลลิเมตร 
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 220 ± 5 มิลลิลิตร  255 ± 5 มิลลิลิตร  230 ± 5 มิลลิลิตร 
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 215 ± 5 มิลลิลิตร 250 ± 5 มิลลิลิตร 225 ± 5 มิลลิลิตร 
เชื้อเม็ดพลาสติก  H1 (PETE)   H1 (PETE)   H1 (PETE) 
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 24 นิ้ว X 36 นิ้ว  20 นิ้ว X 30.5 นิ้ว 24 นิ้ว X 36 นิ้ว
แพ๊คละ / กล่องละ  120 ใบ 96 ใบ 171 ใบ 

 

   ขวด PETE250cc บ่าเฉียง ปาก24มิล ใส 4PT0250-24-02-001 ขวด PET250cc กลมไหล่ตัด ปาก24มิล ใส จิ๊ก
รหัสสินค้า                                               4PT0250-24-01-001  4PT0250-24-02-001
 4PT0250-24-03-001J
ชื่อสินค้า ขวด PETE250cc บ่าเฉียง ปาก24มิล ใส  ขวด PET250cc กลมสั้น ปาก24มิล ใส  ขวด PET250cc กลมไหล่ตัด ปาก24มิล ใส จิ๊ก 
น้ำหนักขวด 25 ± 0.8 กรัม  25 ± 0.8 กรัม  25 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร  23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร  23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 55.5 ± 5 มิลลิเมตร  46.66 ± 5 มิลลิเมตร 
กว้าง ช่วงไหล่ 40 ± 5 มิลลิเมตร ช่วงก้น 37.3 ± 5 มิลลิเมตร - -
ยาว ช่วงไหล่ 64.2 ± 5 มิลลิเมตร ช่วงก้น 50 ± 5 มิลลิเมตร - -
ความสูงถึงปากขวด 159.4 ± 5 มิลลิเมตร  137 ± 5 มิลลิเมตร  182 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงคอขวด 142 ± 5 มิลลิเมตร  119.6 ± 5 มิลลิเมตร  164 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงไหล่ขวด 130 ± 5 มิลลิเมตร  110 ± 5 มิลลิเมตร  160 ± 5 มิลลิเมตร 
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 255 ± 5 มิลลิลิตร  270 ± 5 มิลลิลิตร  270 ± 5 มิลลิลิตร 
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 250 ± 5 มิลลิลิตร  265 ± 5 มิลลิลิตร  265 ± 5 มิลลิลิตร 
เชื้อเม็ดพลาสติก  H1 (PETE)   H1 (PETE)   H1 (PETE) 
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 20 นิ้ว X 30.5 นิ้ว  27.5 นิ้ว X 39 นิ้ว  27.5 นิ้ว X 39 นิ้ว 
แพ๊คละ / กล่องละ 96 ใบ  152 ใบ  153 ใบ 

 

  ขวด PET250cc กลมไหล่โค้ง ปาก24มิล ใส  ขวด PETE300cc กลมไหล่โค้ง ปาก24มิล ใส  ขวด PETE300cc กลมไหล่ตัดสั้น ปาก24มิล ใส 25ก.
รหัสสินค้า                                              4PT0250-24-04-001
 4PT0300-24-01-001J
 4PT0300-24-02-001
ชื่อสินค้า  ขวด PET250cc กลมไหล่โค้ง ปาก24มิล ใส ขวด PETE300cc กลมไหล่โค้ง ปาก24มิล ใส จิ๊ก   ขวด PETE300cc กลมไหล่ตัดสั้น ปาก24มิล ใส 
น้ำหนักขวด 25 ± 0.8 กรัม   25 ± 0.8 กรัม 25 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร  23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร  23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 50 ± 5 มิลลิเมตร  50.2 ± 5 มิลลิเมตร  62.5 ± 5 มิลลิเมตร 
กว้าง - - -
ยาว - - -
ความสูงถึงปากขวด 165.5 ± 5 มิลลิเมตร  185 ± 5 มิลลิเมตร   130 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงคอขวด 149 ± 5 มิลลิเมตร  169 ± 5 มิลลิเมตร  113.5 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงไหล่ขวด 138 ± 5 มิลลิเมตร  153 ± 5 มิลลิเมตร  109.5 ± 5 มิลลิเมตร
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 275 ± 5 มิลลิลิตร  315 ± 5 มิลลิลิตร  325 ± 5 มิลลิลิตร 
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 270 ± 5 มิลลิลิตร  310 ± 5 มิลลิลิตร  320 ± 5 มิลลิลิตร 
เชื้อเม็ดพลาสติก  H1 (PETE)   H1 (PETE)   H1 (PETE) 
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 27.5 นิ้ว X 39 นิ้ว  27.5 นิ้ว X 39 นิ้ว  27.5 นิ้ว X 39 นิ้ว 
แพ๊คละ / กล่องละ 145 ใบ  150 ใบ  136 ใบ 

 

  ขวด PETE300cc ลูกปืน ปาก24มิล ใส  4PT0350-24-01-001  
รหัสสินค้า                            4PT0300-24-03-001  4PT0350-24-01-001
 
ชื่อสินค้า ขวด PETE300cc ลูกปืน ปาก24มิล ใส  ขวด PETE350cc กระดิ่ง ปาก24มิล ใส   
น้ำหนักขวด 25 ± 0.8 กรัม  25 ± 0.8 กรัม   
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร 23.4 ± 0.5 มิลลิเมตร   
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด  ± 5 มิลลิเมตร 67.3 ± 5 มิลลิเมตร   
กว้าง - -  
ยาว - -  
ความสูงถึงปากขวด  ± 5 มิลลิเมตร  134 ± 5 มิลลิเมตร  
ความสูงถึงคอขวด  ± 5 มิลลิเมตร  117 ± 5 มิลลิเมตร   
ความสูงถึงไหล่ขวด  ± 5 มิลลิเมตร 94.5 ± 5 มิลลิเมตร   
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด  ± 5 มิลลิเมตร  365 ± 5 มิลลิลิตร   
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด  ± 5 มิลลิเมตร  360 ± 5 มิลลิลิตร   
เชื้อเม็ดพลาสติก  H1 (PETE)   H1 (PETE)   
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า  27.5 นิ้ว X 39 นิ้ว  27.5 นิ้ว X 39 นิ้ว  
แพ๊คละ / กล่องละ  - 112 ใบ   
 
 
Visitors: 32,653