ขวด PETE ปาก 22 มิล

 

   ขวด PETE60cc กลมNo.1 ปาก22มิล ใส  ขวด PETE60cc แบน ปาก22มิล ใส  ขวด PETE60cc รีเรียบ ปาก22มิล ใส
รหัสสินค้า  4PT0060-22-01-001  4PT0060-22-02-001  4PT0060-22-03-001
ชื่อสินค้า  ขวด PETE60cc กลมNo.1 ปาก22มิล ใส 13ก.  ขวด PETE60cc แบน ปาก22มิล ใส 13ก.  ขวด PETE60cc รีเรียบ ปาก22มิล ใส 13ก.
น้ำหนักขวด 12.9 ± 0.8 กรัม  12.9 ± 0.8 กรัม  12.9 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด       21.44 ± 0.5 มิลลิเมตร 21.44 ± 0.5 มิลลิเมตร  21.44 ± 0.5 มิลลิเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 37 ± 5 มิลลิเมตร 
กว้าง  - 22.30 ± 0.5 มิลลิเมตร 28.6 ± 5 มิลลิเมตร
ยาว  - 44.30 ± 0.5 มิลลิเมตร 40 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงปากขวด 98.6 ± 5 มิลลิเมตร  105.30 ± 0.5 มิลลิเมตร 96.25 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงคอขวด 81 ± 5 มิลลิเมตร  88.10 ± 0.5 มิลลิเมตร  79 ± 5 มิลลิเมตร 
ความสูงถึงไหล่ขวด 64 ± 5 มิลลิเมตร  72.50 ± 0.5 มิลลิเมตร  68 ± 5 มิลลิเมตร 
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 68 ± 5 มิลลิลิตร  75 ± 5 มิลลิลิตร  65 ± 5 มิลลิลิตร 
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 65 ± 5 มิลลิลิตร  70 ± 5 มิลลิลิตร  60 ± 5 มิลลิลิตร 
เชื้อเม็ดพลาสติก H1 (PETE)  H1 (PETE)  H1 (PETE) 
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 13 นิ้ว × 29¼ นิ้ว × 20 นิ้ว (กล่องเบอร์ 3)  16½ นิ้ว × 24½ นิ้ว × 17¾ นิ้ว (กล่องเบอร์ 1)  20" x 30.5"
แพ๊คละ / กล่องละ  120 ใบ 120 ใบ / 960 ใบ  150 ใบ

 

   ขวด PETE100cc กลม ปาก22มิล ใส จิ๊ก  ขวด PETE100cc น้ำอบ ปาก22มิล ใส  ขวด PETE120cc กลม ปาก22มิล ใส จิ๊ก
รหัสสินค้า  4PT0100-22-01-001J  4PT0100-22-02-001  4PT0120-22-01-001J
ชื่อสินค้า  ขวด PETE100cc กลม ปาก22มิล ใส จิ๊ก 13ก.  ขวด PETE100cc น้ำอบ ปาก22มิล ใส 25ก.  ขวด PETE120cc กลม ปาก22มิล ใส จิ๊ก 13ก.
น้ำหนักขวด 12.9 ± 0.8 กรัม  24.5 ± 0.8 กรัม   12.9 ± 0.8 กรัม
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด     21.44 ± 0.5 มิลลิเมตร  21.44 ± 0.5 มิลลิเมตร   21.44 ± 0.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด          กลางตัว 43.4 ± 5 มิลลิเมตร / ก้นขวด 41.3 ± 5 มิลลิเมตร  -
ความสูงถึงปากขวด 112 ± 5 มิลลิเมตร 128.3 ± 5 มิลลิเมตร  133.3 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงคอขวด 95.3 ± 5 มิลลิเมตร 113.3 ± 5 มิลลิเมตร  116 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงไหล่ขวด 80.5 ± 5 มิลลิเมตร 78.1 ± 5 มิลลิเมตร  99 ± 5 มิลลิเมตร
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 112 ± 5 มิลลิลิตร  120 ± 5 มิลลิลิตร   130 ± 5 มิลลิลิตร
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 109 ± 5 มิลลิลิตร  115 ± 5 มิลลิลิตร  125 ± 5 มิลลิลิตร
เชื้อเม็ดพลาสติก H1 (PETE)  H1 (PETE)  H1 (PETE)
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 20" x 30.5" 24" x 36"  20" x 30.5"
แพ๊คละ / กล่องละ 171 ใบ 145 ใบ  171 ใบ

 

   ขวด PETE180cc น้ำอบกลาง ปาก22มิล ใส    
รหัสสินค้า  4PT0180-22-01-001    
ชื่อสินค้า  ขวด PETE180cc น้ำอบกลาง ปาก22มิล ใส 25ก.    
น้ำหนักขวด  24.5 ± 0.8 กรัม    
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด     21.44 ± 0.5 มิลลิเมตร    
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด  กลางตัว 47.75 ± 5 มิลลิเมตร / ก้นขวด 43.8 ± 5 มิลลิเมตร    
ความสูงถึงปากขวด  167.5 ± 5 มิลลิเมตร    
ความสูงถึงคอขวด  153 ± 5 มิลลิเมตร    
ความสูงถึงไหล่ขวด  92 ± 5 มิลลิเมตร    
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด  185 ± 5 มิลลิลิตร    
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด  180 ± 5 มิลลิลิตร    
เชื้อเม็ดพลาสติก  H1 (PETE)    
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า  24" x 36"    
แพ๊คละ / กล่องละ  153 ใบ    

 

Visitors: 32,655