ขวด PETE ปาก 20 มิล

 

   ขวด PETE60cc กลมNo.1 ปาก20มิล ใส  ขวด PETE60cc กลมNo.2 ปาก20มิล ใส  ขวด PETE60cc กลมไหล่ตัดNo.3 ปาก20มิล ใส
รหัสสินค้า 4PT0060-20-01-001  4PT0060-20-02-001  4PT0060-20-03-001
ชื่อสินค้า ขวด PETE60cc กลมเตี้ย No.1 ปาก20มิล ใส  ขวด PETE60cc กลมสูง No.2 ปาก20มิล ใส ขวด PETE60cc กลมไหล่ตัดNo.3 ปาก20มิล ใส
น้ำหนักขวด 12.9 ± 0.8 กรัม  12.9 ± 0.8 กรัม  12.9 ± 0.8 กรัม 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    19.60 ± 0.4 มิลลิเมตร  19.60 ± 0.4 มิลลิเมตร  19.60 ± 0.4 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 37 ± 1 มิลลิเมตร  32.2 ± 5 มิลลิเมตร  32.2 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงปากขวด 92.6 ± 5 มิลลิเมตร  104.2 ± 5 มิลลิเมตร  103.3 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงคอขวด 81.3 ± 5 มิลลิเมตร  91.3 ± 5 มิลลิเมตร  90.8 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงไหล่ขวด 67 ± 5 มิลลิเมตร  82 ± 5 มิลลิเมตร  88 ± 5 มิลลิเมตร 
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 75 ± 5 มิลลิลิตร  67 ± 5 มิลลิลิตร  75 ± 5 มิลลิลิตร
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 70 ± 5 มิลลิลิตร  65 ± 5 มิลลิลิตร  70 ± 5 มิลลิลิตร
เชื้อเม็ดพลาสติก H1 (PETE)  H1 (PETE)  H1 (PETE)
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 16" x 23"  16" x 23" 20" x 30.5"
แพ๊คละ / กล่องละ 120 ใบ  200 ใบ 253 ใบ

 

  ขวด PETE100cc กลม ปาก20มิล ใส จิ๊ก ขวด PETE120cc กลม ปาก20มิล ใส จิ๊ก ขวด PETE120cc กลมไหล่ตัด ปาก20มิล ใส จิ๊ก 13ก.
รหัสสินค้า  4PT0100-20-01-001J  4PT0120-20-01-001J
 4PT0120-20-02-001
ชื่อสินค้า  ขวด PETE100cc กลม ปาก20มิล ใส จิ๊ก ขวด PETE120cc กลม ปาก20มิล ใส จิ๊ก  ขวด PETE120cc กลมไหล่ตัด ปาก20มิล ใส
น้ำหนักขวด 13 ± 0.8 กรัม 13 ± 0.8 กรัม  13 ± 0.8 กรัม
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด    19.6 ± 0.8 มิลลิเมตร  19.6 ± 0.8 มิลลิเมตร 19.6 ± 0.8 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางก้นขวด 40 ± 5 มิลลิเมตร  38.7 ± 5 มิลลิเมตร 40.3 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงปากขวด 107 ± 5 มิลลิเมตร  130 ± 5 มิลลิเมตร 119.3 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงคอขวด 94 ± 5 มิลลิเมตร  115 ± 5 มิลลิเมตร 116.7 ± 5 มิลลิเมตร
ความสูงถึงไหล่ขวด 85 ± 5 มิลลิเมตร  107 ± 5 มิลลิเมตร 101 ± 5 มิลลิเมตร
ปริมาตรบรรจุถึงปากขวด 110 ± 10 มิลลิลิตร  130 ± 10 มิลลิลิตร 130 ± 10 มิลลิลิตร
ปริมาตรบรรจุถึงคอขวด 105 ± 10 มิลลิลิตร 125 ± 10 มิลลิลิตร 125 ± 10 มิลลิลิตร 
เชื้อเม็ดพลาสติก H1 (PETE) H1 (PETE) H1 (PETE)
ขนาดถุงที่บรรจุสินค้า 20" x 30.5" 20" x 30.5" 20" x 30.5"
แพ๊คละ / กล่องละ 171 ใบ  171 ใบ 171 ใบ

 


Visitors: 32,657