บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับ ยา อาหารเสริม

บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับ ยา อาหารเสริม

 

ขวด PE15cc เบตาดีน4PE0015-01

  

คลิกเพื่อดูข้อมูลสินค้า

5PE0100-01-002002

รหัสสินค้า : 5PE0100-01-002002

ชื่อสินค้า : ขวด PE100cc ฉลาม สีขาวนม + ฝาฉลาม สีขาวนม

ขนาดบรรจุ : 100 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0100-02-002002

รหัสสินค้า : 5PE0100-02-002002

ชื่อสินค้า : ขวด PE100cc เหลี่ยม สีขาวนม + ฝาฉลาม สีขาวนม

ขนาดบรรจุ : 100 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0100-03-002002

รหัสสินค้า : 5PE0100-03-002002

ชื่อสินค้า : กระบอก PE100cc กลม สีขาวนม + ฝาเรียบ สีขาวนม

ขนาดบรรจุ : 100 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0135-01-002002

รหัสสินค้า : 5PE0135-01-002002

ชื่อสินค้า : กระบอก PE135cc กลม สีขาวนม + ฝาเรียบ สีขาวนม

ขนาดบรรจุ : 135 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0150-01-002002

รหัสสินค้า : 5PE0150-01-002002

ชื่อสินค้า : ขวด PE150cc ฉลาม สีขาวนม + ฝาฉลาม สีขาวนม

ขนาดบรรจุ : 150 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0250-01-001001article

รหัสสินค้า : 5PE0250-01-001001

ชื่อสินค้า : ขวด PE250cc ฉลาม สีใส + ฝาฉลาม สีใส

ขนาดบรรจุ : 250 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0250-01-002002 article

รหัสสินค้า : 5PE0250-01-002002

ชื่อสินค้า : ขวด PE250cc ฉลาม สีขาวนม + ฝาฉลาม สีขาวนม

ขนาดบรรจุ : 250 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0300-02-002002article

รหัสสินค้า : 5PE0300-02-002002

ชื่อสินค้า : กระบอก PE300cc กลม สีขาวนม + ฝาสีขาวนม(มะขาม)

ขนาดบรรจุ : 300 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0500-06-001001

รหัสสินค้า : 5PE0500-06-001001

ชื่อสินค้า : ขวด PE500cc ฉลาม สีใส + ฝาฉลาม สีใส

ขนาดบรรจุ : 500 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0500-06-002002

รหัสสินค้า : 5PE0500-06-002002

ชื่อสินค้า : ขวด PE500cc ฉลาม สีขาวนม + ฝาฉลาม สีขาวนม

ขนาดบรรจุ : 500 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE0900-01-002002001

รหัสสินค้า 5PE0900-01-002002001

ชื่อสินค้า : กระบอก PE900cc กลม สีขาวนม + ฝาหยักสีขาวนม + ฝาใน

ขนาดบรรจุ : 900 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

5PE1000-01-002002001

รหัสสินค้า 5PE1000-01-002002001

ชื่อสินค้า : กระบอก PE1000cc กลม สีขาวนม + ฝาหยักสีขาวนม + ฝาใน

ขนาดบรรจุ : 1000 ml

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่รูปภาพ

 

Visitors: 32,655